3 често срещани грешки при миграция на уебсайт и как да ги избегнем

3 често срещани грешки при миграция на уебсайт и как да ги избегнем - CreateX Blog

Ако притежавате уебсайт, независимо дали е онлайн магазин, корпоративна дигитална визитка, представяща бизнеса ви, или лично портфолио с проекти и постижения, неминуемо ще стигнете до момент, в който трябва да направите изменени. Това може да са подобрения по дизайна, структурата, платформата за управление на съдържанието (CMS) или дори смяна на домейна. 

Ще чуете и прочетете многократно понятието “миграция на уебсайт”, с което се обобщават тези промени, както и голям брой плашещи истории за пагубното им въздействие върху органичната видимост, трафика и доброто позициониране в SERP. Страхът от негативни последици за SEO често е причина за отлагане, което пречи да се радвате на ефективен, модерен и добре функциониращ сайт. 

В следващите редове ще прочетете повече за трите най-често срещани грешки, водещи до неуспешни миграции. Ще научите и какви са стъпките да бъдат избегнати те и ще се убедите, че с помощта на опитни професионалисти уебсайтът ви не само може да запази настоящите си позиции, но и да ги подобри. 

Какво е миграция на сайт и как протича тя

Според дефиницията като миграция се определя всяка значима промяна в един уебсайт, която би могла да повлияе на видимостта му в търсачката. Какво означава това на практика? Ето няколко примера за действия, които пряко засягат обхождането от ботовете, индексацията и в крайна сметка, класирането за определени ключови думи:

 • Промяна в структурата на сайта – “преподреждане” на страниците по начин, който води до зареждане на съдържанието им на адрес, различен от този, на който е било до настоящия момент.

 • Промяна в URL-ите – ако продуктовите ви страници са съдържали в адреса си освен домейна на сайта и част с категория и подкатегория, а сега сте решили, че ще ги премахнете и ще остане само името на продукта, е пример за такава миграция. Друг такъв е транслитериране на URL-ите от кирилица на латиница. 

 • SSL протоколи и www промени (www към  non-www и http към https версия) – това на практика е промяна в URL-ите.

 • Редизайн и нови функционалности – най-често промените по визията на сайта са комбинирани със структурни промени.

 • Преминаване към нов CMS – това е една от комплексните миграции, която обикновено включва изброените по-горе промени.

 • Различен домейн – ако по някаква причина промените името на бранда си например, това е много вероятно да доведе и до смяна на домейна на уебсайта ви, а от там и на URL-ите в него.

Всички тези малки или мащабни “ремонти” означават ново място, на което ботовете и потребителите трябва да открият съдържанието. Независимо от обхвата на миграцията, тя стартира с подготовка, следва същинското реализиране на “преместването” и завършва с постмиграционен етап, в който да се осигури безпроблемен и удобен достъп до всички ресурси.

Трите най-чести грешки при миграция

Трите най-чести грешки при миграция - CreateX Blog

Познаването на опасността е първата и най-важна стъпка за предотвратяването ѝ, затова ще разгледаме по-подробно какво може да се окаже заплаха за успеха на миграцията на един уебсайт. 

Грешка 1: Старт без стратегическо планиране

Въпросите, чиито отговори би трябвало да се съдържат в една добре планирана стратегия, включват:

 1. Каква е целта на бъдещите промени по уебсайта и в какъв период от време трябва да бъде постигната? 

 2. Кой ще участва в осъществяването на миграцията?

 3. Какъв ще бъде обхватът ѝ и какви ресурси са необходими? 

 4. Кога ще стартира, как ще протече и кога ще бъде финализирана? 

 5. Какви са рисковете и как да ги минимизирате? 

Практиката показва, че в много от случаите, когато реновирането на един сайт се е оказало почти фатално за органичното му представяне, липсва предварително планиране и ясна концепция за протичането на процеса и ролята на участниците в него.  

Как да избегнете грешка №1 при миграция 

Как да избегнете грешка №1 при миграция на сайт - CreateX Blog

Ако сте решили, че е настъпил моментът да направите значими промени по сайта си, помислете как бихте отговорили на първия от изброените по-горе въпроси. Въоръжени с тази важна информация, обърнете се към експерти, които ще ви помогнат да изградите цялостна стратегия, включваща:

 1. Определяне обхвата на миграцията;

 2. Сформиране на екип, включващ освен Web Dev специалист и SEO експерт, който да подпомогне оптимизацията на новата версия на ниво разработка и да проследи коректното осъществяване на постмиграционните дейности;

 3. Идентифициране на потенциалните заплахи за органичното позициониране на сайта и план за предотвратяването им;

 4. Създаване на списък с конкретни задачи за всеки от екипа за всяка стъпка от миграцията;

 5. Избиране на подходящ момент за протичане и финализиране на процеса.

Грешка 2: Няма нужда от SEO преди новият сайт да е live

Дали поради липса на SEO  специалист, който да се включи още на фаза планиране, или заради неглижиране важността на задачите, които трябва да бъдат изпълнени преди същинското заместване на старата версия с новата, но много често оптимизацията за търсачки се оставя за неконкретизиран бъдещ момент. Когато този момент настъпи, вероятността трафик и позиции да са вече изгубени или пък обновеният сайт да се нуждае от промени на структурно ниво (което е повторна миграция по своята същност), е значителна. 

Какво може да се направи за SEO на вашия сайт при миграция

Ето някои от най-важните задачи, които трябва да бъдат изпълнени от SEO специалиста, отговорен за оптимизацията на обновения ви уебсайт:

 • Ще анализира потребителското търсене и намерения. При необходимост ще предложи оптимален вариант за структура, осигуряващ релевантни страници, които да се класират добре и да водят качествен трафик. Това ще спести необходимост от промени скоро след пускането на новата версия live.

 • Ще подготви архив от всички настоящи ресурси в сайта ви, за да осигури база за ключовото при всяка миграция пренасочване на стари адреси към нови – гаранция, че посетителите и ботовете няма да попаднат на счупени страници.

 • Ще подготви анализ за органичното представяне – трафик и позиции по ключови думи, за да могат да бъдат проследени измененията след миграцията.

 • Ще приложи всички добри On-page SEO практики в тестова среда, оптимизирайки URL-и, метаданни, Heading структура и H1 заглавия, Alt текстове за изображения, правилно маркиране на канонични URL адреси и др.

 • След приключване на миграцията ще провери техническото състояние на новия уебсайт, коректността на robots.txt и sitemap.xml файловете, правилното функциониране на аналитичните инструменти на Google, правилното пренасочване на адресите. 

Намесата на опитен експерт не просто ще сведе риска от трайна загуба на органична видимост до минимум, но и ще гарантира добра базова оптимизация за позициониране в резултатите от търсене, основа за по-нататъшно разгръщане на успешна SEO стратегия.

Грешка 3: Забравена забрана за обхождане и индексация

След като са направени всички необходими разработки и проверки в dev среда, следва същинската миграция, тоест заменянето на старата версия на уебсайта с обновената. При успешно прехвърляне на ресурсите всичко изглежда идеално и функционира добре. И тук е моментът, в който може да бъде допусната една почти фатална грешка – да не бъде премахната някъде директива, указваща на ботовете да не обхождат сайта.

Защо изобщо съществува такава забрана? Докато се работи в тестовата среда, не е желателно тя да бъде видима както за потребителите, така и за търсачките. Начините да бъде ограничен достъпът са повече от един – затваряне с парола, забрана за индексация чрез Robots Tag или Disallow ред в robots.txt. Често се комбинират няколко метода и ако след пускането на новия сайт live остане непремахната рестрикция, последиците могат да са сериозни. 

Как да сме сигурни, че сайтът ни е достъпен за ботовете след миграцията 

Как да сме сигурни, че сайтът ни е достъпен за ботовете - CreateX Blog

След финализиране на миграцията е достатъчно да бъдат направени няколко лесни проверки, за да се убедим, че обновеният уебсайт може да бъде обхождан и индексиран и всички подобрения ще бъдат забелязани и ще окажат своето позитивно въздействие върху трафика и позиционирането. 

 1. Анализирайте в Google Search Console адрес от сайта, най-често началната страница – тя трябва да бъде достъпна за ботовете (Извличане на страницата – Успешно) и да няма съобщение от типа “В meta маркера robots е открито noindex”.

 2. Вижте дали в robots.txt не присъства:

User-agent: *

Disallow: /

Важно! Директивата по-горе забранява достъпа до целия уебсайт за всички ботове.

 1. Тествайте кода за отговор на сървъра – трябва да е 200ОК.

Когато в процеса участва SEO специалист, проверките по-горе са част от задължителните постмиграционни одити.

Полезни ресурси при предстояща миграция на уебсайт

За да сме максимално полезни и да ви помогнем да вземете решение да подобрите настоящия си сайт като го промените по начин, който отговаря на очакванията и изискванията едновременно на потребители и търсачки, ето няколко полезни ресурса, които експертите на CreateX са използвали многократно при съпорт на успешни миграции:

Заключение 

Страхът от загуба на постигнатите до момента резултати при една мащабна или не толкова голяма миграция не е без основание. Грешките, които могат да бъдат допуснати, не са никак малко. 

Нашата практика обаче показва, че правилно планирана и внимателно проследена от опитни специалисти, тази важна стъпка в развитието на вашия сайт може не просто да бъде изпълнена безпроблемно и успешно, но и да се окаже много силен старт за покоряване на високи бизнес цели. Пример ще откриете в кейс стъди за работата на SEO екипа на CreateX ТУК.

Ако информацията в статията ви е била полезна и ви е окуражила да се заемете с дълго отлаганите подобрения, споделете я във вашата социална мрежа. 

Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us