Брандинг

Брандинг е процесът по разработване на отличителните характеристики на визуалната идентичност на даден бизнес, който да свързва марката с предлаганите от нея продукти или услуги.

challenges 1

Целта ни е да помогнем на нашите клиентите да се диференцират на пазара и да утвърдят силно присъствие, което да привлича и задържа вниманието на потребителите.

3@3x 1

Получавате резултати, базирани на целите и специфичните характеристики на бизнеса ви, осъществени чрез индивидуален подход, създаден, за да отговаря на изискванията, нуждите и желанията Ви.

Какви услуги предлагаме

Group 784 (1)

Бранд стратегията е основен план за управление и развитие на бранда, което включва дефинирането на целите, целевата аудитория, позиционирането на бранда на пазара и начините за постигане на тези цели. Ние се включваме в разработването на бранд стратегия чрез провеждане на анализи на пазара и конкуренцията, идентифициране на ключовите моменти за успех и определяне на съответните дейности за постигане на целите на клиента. Всеки аспект на бранд стратегията е разработен с оглед на създаването на силен, разпознаваем и успешен бранд, който да издигне бизнеса над останалите играчи на пазара.

Името и слоганът на бранда са ключови елементи в създаването на идентичността на бранда и установяването на връзка с целевата аудитория. Ние работим с нашите клиенти, за да разберем тяхната визия и ценности, и използваме нашите креативни умения, за да създадем уникално и запомнящо се име и слоган, които отразяват същността и целите на бранда.

Логото и цялостната визуална идентичност са основни визуални елементи на бранда, които му помагат да бъде разпознаван и запомнен.

Разработваме лого и цялостна визуална идентичност, като се вдъхновяваме от целите, стойностите и целевата аудитория на бранда.

Създаваме уникални и функционални елементи на бранда, които да го представят в най-добра светлина и да го диференцират от конкуренцията.

sphere_TEAM-SECTION.png

Процес на работа по BrandinG

Консултация за уточняване на ценностите, визията, мисията и услугите, които предлага брандът.

Брифиране за придобиване на добра представа за бизнеса — мисия, целева аудитория, конкуренти на пазара, текущи предизвикателства, пред които е изправен брандът, желани канали за комуникация и др.

Дебрифиране за получаване на по-подробна и детайлна информация за бизнеса и за уточнение на бъдещите цели и очаквани резултати.

Организация на уъркшопове за по-детайлно разбиране на бизнеса и синхрон с агенцията, ако е необходимо - най-вече при бизнес стратегиите.

Проучване на бранда, индустрията и конкуренцията за дефиниране на най-подходящата стратегия за работа.

Извършване на договорените услуги в определен срок.

Получаване и отразяване на обратна връзка.

Финализиране на услугите и предоставяне на необходимата документация.

image 8

Свържете се с нас

Изстреляйте се в нови хоризонти с Branding услуги от CreateX

Графичен елемент сфера в розово и синьо
Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us

Contact us

Follow us