Графичен дизайн

Графичният дизайн е езикът на визуалното изкуство. Това е изцяло творчески процес, който използва различни графични елементи и инструменти, за пресъздаване на идеи и послания. Имаме възможността да работим с професионалисти с огромен международен опит, които постигат по креативен начин целите на дигиталния маркетинг.

Защо графичен дизайн?

Емотиконка createx Design recognizability

Разпознаваемост

Добрият графичен дизайн е запомнящ се. Той кара потребителите да ангажират със съдържанието, което им предлагате. Чрез него е по-вероятно да се сетят за Вас при потребност за продукт и услуга.

Емотиконка Design identity createx

Корпоративна идентичност

За да утвърдите своята корпоративна идентичност, всяка следваща визия трябва да бъде продължение на предходния. Той трябва да отразява Вашата визия и да кореспондира с представата на клиентите за бизнеса Ви.

Емотиконка Design reputation createx

Подобряване на имиджа

Атрактивният дизайн изгражда доверие в бранда, повишава неговото цялостното представяне и имидж. Създава у потребителите желание за взаимодействие с марката и спомага позиционирането ѝ в съзнанието на аудиторията.
Графичен елемент на сфера в синьо и розово

3 особености на графичния дизайн

Винаги актуален

Когато се разработва творческа концепция за проект, е добре да се има предвид, че понякога хората забравят за какво е била дадена кампания, но помнят мелодии, цветове, форми и визии. Затова стилът Ви трябва да е неподвластен на времето.

Уникален

Понякога това, което изглежда и комуникира добре идеите на един бизнес, не е приложимо за друг. Затова стилът на визиите трябва да представя бранда и посланията по отличителен начин.

Адаптивност

Посланията трябва да бъдат предадени правилно при различни канали и чрез разнообразни елементи. Затова дизайнерът трябва да умее да пресъздава визионерски идеи по най-добрият начин, независимо от естеството на проекта. Още по-добре е когато дизайнерите имат опит с реално (не дигитално) изобразително изкуство и/или калиграфия. А нашите, за щастие, са точно такива.

Видове услуги за графичен дизайн

Цената се определя на база спецификациите на проекта.

Процес на работа

за услуги по графичен дизайн

Разработка на стратегия
за Вашия проект

  • Проучване на конкуренти в нишата
  • Разглеждане на вдъхновяващи идеи и проекти
  • Определяне на отребителски пътеки
  • Запознаване с бранд идентичността на бизнеса
  • Определяне на цветове и стилове

Създаване на визия

  • Разработка на визия
  • Обратна връзка и разработка на препоръки за оптимизаране
  • Нанасяне на корекции
Графичен елемент с неправилна форма на фон от бели исиви квадратчета
Графичен елемент на сфера в синьо и розово

Често задавани въпроси

Той създава визуални концепции, с помощта на компютърен софтуер или на ръка, за да предаде идеи чрез изображение, цвят и форма, които да вдъхновят, информират или грабнат вниманието на потребителите.

Дизайнерът може да разработи цялостното оформление на вашия сайт, но може да приложи уменията си и в дизайн на реклама, брошура, списание, доклад, презентация, лого и в различни други рекламни приложения.

Да, дизайнер може да помогне за създаване на мобилна версия на сайта ви.

Ако искате да продавате продукт или услуга, да, имате нужда от дизайнер, който да предаде вашето визуално послание към вашата таргет аудитория. Той може да помогне с дизайн на опаковка, лого, оформление и печатен дизайн, както и по сайт и мобилната му версия.

Да, той може да създаде изцяло нова визия на вашия сайт, която да е по-модерна и да отговоря по-точно на вашия бранд и посланието, което искате да комуникирате.

Свържете се с нас

Изстреляйте се в нови хоризонти с услугите по графичен дизайн от CreateX

Графичен елемент сфера в розово и синьо
Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us

Contact us

Follow us