Графичен дизайн

Графичен елемент - Ball Shape in Space

Follow us

Услуги за графичен дизайн

Графичният дизайн е езикът на визуалното изкуство. Това е изцяло творчески процес, който използва различни графични елементи и инструменти, за пресъздаване на идеи и послания.

Имаме щастието да работим с професионалисти с огромен международен опит, които постигат по креативен начин целите на дигиталния маркетинг.

Защо графичен дизайн?

Емотиконка createx Design recognizability

Разпознаваемост

Добрият графичен дизайн е запомнящ се. Той кара потребителите да ангажират със съдържанието, което им предлагате. Чрез него е по-вероятно да се сетят за Вас при потребност за продукт и услуга.

Емотиконка Design identity createx

Корпоративна идентичност

За да утвърдите своята корпоративна идентичност, всяка следваща визия трябва да бъде продължение на предходния. Той трябва да отразява Вашата визия и да кореспондира с представата на клиентите за бизнеса Ви.

Емотиконка Design reputation createx

Подобряване на имиджа

Атрактивният дизайн изгражда доверие в бранда, повишава неговото цялостното представяне и имидж. Създава у потребителите желание за взаимодействие с марката и спомага позиционирането ѝ в съзнанието на аудиторията.
Графичен елемент на сфера в синьо и розово

3 особености на графичния дизайн

Винаги актуален

Когато се разработв творческа концепция за проект, е добре да се има предвид, че понякога хората забравят за какво е била дадена кампания, но помнят мелодии, цветове, форми и визии. Затова стилът Ви трябва да е неподвластен на времето.

Уникален

Понякога това, което изглежда и комуникира добре идеите на един бизнес, не е приложимо за друг. Затова стилът на визиите трябва да представя бранда и посланията по отличителен начин.

Адаптивност

Посланията трябва да бъдат предадени правилно при различни канали и чрез разнообразни елементи. Затова дизайнерът трябва да умее да пресъздава визионерски идеи по най-добрият начин, независимо от естеството на проекта. Още по-добре е когато дизайнерите имат опит с реално (не дигитално) изобразително изкуство и/или калиграфия. А нашите, за щастие, са точно такива.

Видове услуги за графичен дизайн

Цената се определя на база спецификациите на проекта.

Процес на работа

за услуги по графичен дизайн

Разработка на стратегия
за Вашия проект

  • Проучване на конкуренти в нишата
  • Разглеждане на вдъхновяващи идеи и проекти
  • Определяне на отребителски пътеки
  • Запознаване с бранд идентичността на бизнеса
  • Определяне на цветове и стилове

Създаване на визия

  • Разработка на визия
  • Обратна връзка и разработка на препоръки за оптимизаране
  • Нанасяне на корекции
Графичен елемент с неправилна форма на фон от бели исиви квадратчета
Графичен елемент на сфера в синьо и розово

Свържете се с нас

Изстреляйте се в нови хоризонти с услугите по графичен дизайн от CreateX

Графичен елемент сфера в розово и синьо
-->
Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us

Contact us

Follow us