Създаване на
съдържание

Графичен елемент - Ball Shape in Space

Follow us

Какво е копирайтинг

Копирайтингът е процес по създаване на качествено и стойностно съдържание. Нашите експерти имат богат опит с различни бизнес проекти и знаят как най-точно и въздействащо да предадат Вашето послание до аудиторията, която таргетирате.

Защо копирайтинг услуги?

Днес информационната наситеност е изключително висока, което оказва влияние на начина ни на четене и запомняне. Това поставя редица предизвикателства към бизнесите, които искат да се отличат сред конкурентите си.

Добрите копирайтинг експерти създават запомнящи се послания и ги отправят към точните хора в правилния канал. Те откриват ритъма на бранда и установяват открояващ се стил на комуникация. Затова бизнесите предпочитат да делегират работата по създаване на съдържание на висококвалифицирани копирайтинг екипи.

Графичен елемент на сфера в синьо и розово

Видове копирайтинг услуги

Копирайтинг на месец

Определяме цените за дейностите по предварително проучване, запознаване с темата, изследване на аудитории, създаване на Buyer персони и самия копирайтинг на месечна база.

Копирайтинг на час

Гъвкав начин за плащане, подходящ за големи проекти и за аутсорсване. Заплаща се само за отделеното от копирайтърите време по проекта, като всичко се представя на клиента за пълна прозрачност.
Услугата копирайт винаги присъства в цялостния SEO и рекламен план, който CreateX изготвя за своите клиенти. Комбинирана със стратегия за оптимизация и промотиране, тя носи високи Content Marketing резултати.

Процес на работа

по създаване на съдържание

Разработка на стратегия
за Вашия проект

 • Проучване на конкуренти
 • Проучване на аудитории
 • Профилиране на Buyer Personas
 • Стратегия за таргетиране
 • Определяне на стил на комуникация

Проучване и планиране

 • Проучване на релевантни ключови думи
 • Структуриране на текстовете
 • Следване на SEO логика на копирайт

Създаване на съдържание

 • Копирайтинг
 • Редакция
 • Тестване, валидиране и обратна връзка
 • Нанасяне на обратната връзка
Графичен елемент с неправилна форма на фон от бели исиви квадратчета
Графичен елемент на сфера в синьо и розово

Свържете се с нас

Изстреляйте се в нови хоризонти с поддръжката на социални мрежи от CreateX

Графичен елемент сфера в розово и синьо
-->
Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us

Contact us

Follow us