fbpx

Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца

Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца

Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца

Една от най-добрите дентални клиники в България

Да Винчи Клиник предлага затворен цикъл от стоматологични услуги, обхващащ различините етапи на консервативното, протетичното и имплантологичното лечение. Екипът на Да Винчи Клиник включва висококвалифицирани дентални лекари, специализирани в областта на протетичната дентална медицина, зъботехници с богат практически опит в създаването и планирането на високоестетични фиксирани, подвижни и имплантологични конструкции, външен имплантолог и ортодонт. Професионализмът и работната етика лежат в основата на отношението към пациентите и това отличава Da Vinci като една от най-добрите клиники в сектора.

Цел

Подобряване на онлайн представянето си посредством оптимизиране на сайта.

За подобряване цялостното представяне на сайта на Da Vinci Clinic трябваше да се увеличи познаваемостта на сайта, посетителите му и хората, използващи контактната форма. Трябваше да превърнем тези цели, поставени от клиента, в SEO цели, по които да работим и да засилим приноса на сайта към бизнеса на Da Vinci Clinic.

Заданието

Обръщайки се към нас, клиентите ни очакват бързи и значими резултати и този случай не беше изключение. За късмет Da Vinci Clinic са супер клиент, който ни даде посока, по която да работим в началото, но се и възпротивиха, когато им представихме нашата гледна точка върху това, какви думи да се използват за по-добро класиране. Изключително важно е да си достатъчно убеден в това, което правиш, за да може да го обясниш достатъчно добре и хората срещу теб да ти повярват. Знаехме, че има начин да изпълним по-ефективно целите и Da Vinci Clinic ни се довериха.

Какви цели си поставихме

Оснотавната цел, която си поставихме при започване на работа по проекта, беше увеличение на продажбите. Като за да постигнем крайната цел, формирахме още няколко цели на по-ниско ниво:

 • Увеличаване броя запитвания през контактната форма на сайта
 • По-висок ранк при търсене
 • Увеличение на органичния трафик
 • Оптимизация на целевите страници

Какво направихме за постигане на целите

Всеки проект по SEO оптимизация при нас започва с пълен технически одит на уебсайта. По време на одита се оценяват различните му елементи като структура, URL адреси, вътрешни връзки на сайта, robots.txt файл, Sitemap, заглавията и описанията на продуктите и услугите и други. Направихме пълен опис на нещата, които трябваше да се променят с цел оптимизация и го представихме на клиента. По отношение на ключовите думи първоначално работихме с думи, които клиентът ни беше задал като желани такива, по които да се класира сайта. Но тъй като вярваме силно в нуждата от допълнителни анализи и валидиране на идеи, събрахме цялостно семантично ядро с помощта на инструмента SerpStat, и планирахме промените, които трябваше да направим спрямо ключовите думи, дадени от клиента и използвани в сайта. На база новите ключови думи, подготвихме задания за писане на SEO текстове и ги добавихме на сайта. В допълнение извършихме и сериозно количество работа по изграждане на качествени линкове.

Динамика в броя ключови думи – Забелязва се повишаване на ключовите думи от деня, в който стартирахме проекта до ден днешен.

DaVinci Keyword Dynamics — Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца — CreateX

Динамика в линковете към сайта – Повишаване се наблюдава и при броя линкове, които сочат към сайта от стартирането на проекта до сега.

DaVinci Link Dynamics — Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца — CreateX

Динамика във видимостта на сайта – Видимостта на сайта (която се определя от отношение между ключовата дума, нейното търсене и позицията, на която се намира), продължава да се подобрява всеки месец.

DaVinci Visibility — Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца — CreateX

Динамика в увеличението на трафика по данни на Google Analytics – Наблюдава се тенденция на задържане на нивата на органичния трафик и постепенно нарастване.

DaVinci Traffic Dynamics GA — Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца — CreateX

Динамика в класирането – Ако направим съпоставка между резултатите по ключовите идентификатори на представянето от ноември/декември 2017 г. и тези от юни/юли 2018 г. можем да видим, че:

 • Броят кликвания се е увеличил с 273%
 • Броят импресии се е увеличил с 276%
 • Сходна честота на кликване при общо повече кликове и импресии
 • Подобряване на средната позиция 9,9 на 8,3
DaVinci Overall Data — Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца — CreateX
 • Общо кликванията са се повишили с 238%
 • Броят импресии се е повишил с 216%
 • Средният CTR се е повишил с до 8,6%
 • Средната позиция се е подобрила от 11,8 до 8,8
DaVinci All results — Ефективна SEO оптимизация и увеличаване посещаемостта на сайта с 238% за 6 месеца — CreateX

За успеха на една дигитална кампания е от изключително голямо значение клиентът и агенцията не просто да се разбират, а и да разбират по еднакъв начин целите, които преследва клиентът. Въпреки по-техническата насоченост на SEO, бизнес стойността му е неоспорима и може много да спомогне за постигане на целите на всяка компания. Затова в конкретния случай искахме да покажем на клиента, че наистина знаем какво иска и можем да предложим начин, по който да го постигне.

А какви са Вашите цели?

  • Categories: Projects