fbpx

Общи условия на курса

Общи условия на курса

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между Криейт Екс ООД, от една страна, и регистрираните за курсове или други активности на дигитална агенция CreateX и нейни подбрандове, от друга страна. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия са използваните основни понятия ще имат следното значение:

Курс или активност: Всяко събитие, което се организира от дигитална агенция CreateX и нейни подбрандове

Организатор: Криейт Екс ООД

Участник: Всяко лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е достъпна на Уебсайта.

Уебсайт: Уебсайтът на курса или активността, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация, както и онлайн регистрация.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРС ИЛИ АКТИВНОСТ
1. Участникът се регистрира за Курс или активност чрез регистрационна форма на Уебсайта. След като Участникът попълни формата, тя ще бъде прегледана.

2. С регистрацията си, Участникът се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на съответния курс или активност.

3. Организаторът си запазва правото да не даде достъп на Участник, без нужда да обосновава решението си.

7. Достъп до съответния Курс или активност се осъществява чрез лична регистрация. В този смисъл достъпът не е разменяем и не може да бъде предоставен на друго лице.

ПРИСЪСТВИЕ НА КУРС ИЛИ АКТИВНОСТ
1. Информация за съответния Курс или активност, като място, дата, час, програма и др., ще бъдат обявени своевременно на Уебсайта.

2. Заснемане: С регистрацията си, Участникът се съгласява с това да попада в снимков и видеоматериал.

ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА НА КУРС ИЛИ АКТИВНОСТ
1. Организаторът си запазва правото да променя дата, час, място, съдържание на събитието. Такива промени ще бъдат отразени в Уебсайта.

2. Организаторът си запазва правото да отмени Курс или активност при конкретни налагащи това обстоятелства. В този случай се задължава да изпрати уведомяващ имейл.

3. Организаторът не носи отговорност пред Участника за каквито и да било пътувания, настаняване, пребиваване или други разходи или задължения, произтичащи от промени в, отлагане, разсрочване или отмяна на Курс или активност, или от неуспешно от страна на Организатора уведомяване на Участника за такива промени, отлагане, разсрочване или отмяна.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
1. Непредвидени обстоятелства: Организаторът не носи отговорност за обстоятелства извън неговия контрол.

2. Финансови разходи: Организаторът не носи отговорност за разходи на Участника, като такива за транспорт, престой и пр.

3. Повреда или загуба на лични вещи: Организаторът не носи отговорност при повреда и/или загуба на лични вещи на Участника.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Повече по отношение на това как съхраняваме и използваме личните данни можете да видите тук.

2. Снимки и записи: Организаторът може да прави снимки, аудио и видео заснемане по време на събитието, които после да използва за съдържание на Уебсайта, социални мрежи и/или традиционни медии, както и за промоционални, корпоративни и маркетинг материали. С успешната си регистрация за Курс или активност Участникът се съгласява да бъде заснеман и записван и се отказва от всякакви права върху тези материали.

ПРОМЕНИ
Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Контакти: office@createx.bg

Последни промени: 31.03.2021