Контент маркетинг – защо е важен и как се прави маркетинг чрез съдържание

Контент маркетинг - защо е важен и как се прави маркетинг чрез съдържание - CreateX

Контент маркетингът използва силата на съдържанието, за да привлече, ангажира и задържи дадена аудитория към определен бранд. Това съдържание може да е под различни форми, като статии, видеа, подкаст и други.

Изключителните успехи в дългосрочен план на контент маркетинга и защо той не трябва да се подценява се дължат на факта, че този тип маркетингова стратегия показва експертиза на дадена марка в областта ѝ на дейност и я представя пред потенциални клиенти.

В статията ще разгледаме в подробности същността на контент маркетинг и изграждането на успешна контент стратегия, която да донесе ползи на вашия бизнес и да кара хората да гледат на компанията ви като дългосрочен доверен партньор.

Какво е контент маркетинг

Видове съдържание - CreateX

Контент маркетинг представлява маркетинг, който залага на качествено съдържание. Терминът произлиза от “content” – съдържание.

Този стратегически маркетингов подход в никакъв случай не е новост, а стар и изпитан начин да се привлече вниманието на потребителите и да ги превърне в клиенти.

При контент маркетинг фокусът пада върху създаването на подходящо и последователно съдържание, насочено към ясно дефинирана аудитория, което да я подтикне към действие и да донесе печалба на бизнеса ви.

Това е главната причина контент маркетингът да е толкова важен. Качественото съдържание, създадено от вашия бранд, ще кара потребителите да искат да поддържат редовна връзка с него. Да го търсят сами. И когато са готови за покупка, да изберат него.

Какви видове контент маркетинг има?

Контент маркетинг може да бъде всяко съдържание, което създавате, включително:

 • Блог публикации

 • Статии

 • Видеоклипове

 • Инфографики

 • Постове в социални мрежи

 • Имейли и нюзлетъри

Това съдържание има за основна цел стимулиране на интереса на аудиторията към продукт или услуга на дадена компания, без открито популяризиране и подтикване към закупуване. Успешно приложеният маркетинг чрез съдържание не изглежда като реклама и не е натрапчив.

Би могло да се приеме, че поради липса на директно предложение за покупка при този тип маркетинг, той не генерира печалба. Но всъщност е точно обратното. 

Качественото съдържание помага в много аспекти на един бизнес. Основният е, че ако вашият бранд носи стойност на своята аудитория, тя ще го „допусне“ да взаимодейства с нея и ще позволи изграждане на връзка. Нещо повече, брандът ще е в съзнанието на аудиторията, когато тя е готова за покупка на продукт или услуга от сферата, в която той оперира. И когато настъпи моментът за осъществяване на тази покупка, вашият бранд ще бъде избран пред конкуренцията.

Контент – значение и какви компоненти включва

Стратегия за създаване на съдържание за web - CreateX

В днешно време близо 68% от хората прекарват време в четене и опознаване на брандове, които ги интригуват. Всъщност, онлайн потребителите прекарват 20% от времето си в преглеждане на съдържание. А бизнесите с блогове получават около 67% повече запитвания от други компании. Това са само част от впечатляващите данни, които са получени при изследване на контент маркетинга в последните години, а други интересни статистики за тази област може да видите в тази забавна инфографика.

Защо маркетингът чрез съдържание е толкова важен? Защото помага на един бизнес да изгради доверие и надеждност сред целевата си аудитория, да генерира потенциални клиенти, да подобри задържане на клиенти и да стимулира конверсии.

Това е рентабилна маркетингова стратегия, която позволява на бизнеса да се ангажира с клиентите си на лично ниво, адресирайки техните нужди, желания и предизвикателства.

Често погрешно се смята, че контент маркетинг представлява просто редовно публикуване на кратки материали или няколко поста в социалните мрежи.

Но контент маркетингът е много повече от това. За да изпълни успешно всички тези задачи, които споменахме по-горе, той трябва да се прилага по добре разработена контент стратегия.

Тя включва следните стъпки:

 1. Определете вашите цели

Започнете като идентифицирате вашите бизнес цели и как маркетингът на съдържанието може да ви помогне да ги постигнете. Целите могат да включват повишаване на осведомеността за марката, генериране на потенциални клиенти, повишаване на трафик към уебсайта или повишаване на ангажираността на клиентите.

 1. Разберете коя е вашата аудитория

Проучете вашата целева аудитория, за да разберете нейните нужди, предпочитания и болезнени точки. Създайте т. нар. „персони на купувача“ (buyer persona), които да ви помогнат да приспособите съдържанието си към техните интереси и нужди. Възможно е да имате не една „персона на купувач“, а две или три, но винаги трябва да съобразите дали ще можете да отговорите на нуждите на всяка. Ако създадете прекалено много персони е възможно да нямате капацитет да покриете търсенето на всяка една от тях.

 1. Планирайте съдържание

Разработете план, в който са посочени темите, форматите и каналите, които ще използвате, за да достигнете до аудиторията си. За всеки формат може да използвате календар с дати и план за съдържанието. Това ще ви позволи да проследите цялостно планираното съдържание и да можете ясно да визуализирате дали работи добре заедно. Също така, ще улесни процеса по качване на съдържанието във всеки един формат.

 1. Извършете одит на старо съдържание

Много бизнеси не използват вече съществуващото съдържание на техния уебсайт, а то може да е от голяма полза. Прегледайте съществуващото си съдържание, за да идентифицирате пропуски и възможности за подобрение.

 1. Създавайте ново подобрено съдържание според вашите цели

Създавайте ново висококачествено, ангажиращо съдържание, което отговаря на нуждите и интересите на вашата аудитория. И не забравяйте – то трябва да е в подходящия формат за канала, в който ще се разпространява.

 1. Разпространявайте и популяризирайте съдържание

Споделяйте вашето съдържание в различни платформи, като вашия уебсайт, блог, социални медии и имейл бюлетини. Използвайте целенасочени стратегии за популяризиране, за да достигнете до по-широка аудитория и да привлечете трафик към вашето съдържание.

 1. Измервайте и анализирайте резултатите

Проследявайте ефективността на вашите усилия за контент маркетинг с помощта на инструменти за анализ. Анализирайте данните, за да определите какви типове съдържание резонират с вашата аудитория. Например кой тип съдържание е привлякъл най-много новозаписали се абонати на нюзлетър или кои постове в социални мрежи са били споделени или коментирани най-често.

Редовното измерване и анализиране на резултати ще ви позволи да видите дали стратегията ви е успешна и да направите корекции при необходимост.

Това ще ви гарантира, че използвате контент маркетинг ефективно и че сте изградили добре работеща успешна стратегия.

Контент стратегия – ползи

Измерване и анализиране на резултатите от контент маркетинга - CreateX

Качественото съдържание, с добре изработена контент стратегия, трябва да дава усещане на аудиторията, че брандът има  експертен опит в своята сфера и че цени хората, на които продава.

Контент маркетингът трябва да успява да запазва този крехък баланс на експерт, който информира, но без да се натрапва с постоянни призиви за купуване. Ако балансът се наруши, има опасност да се превърне в източник на постоянен спам за хората, които накрая да прекъснат връзка с бранда.

Успешната контент стратегия подхранва добрите взаимоотношения със съществуващи и бъдещи клиенти. Тя успява да ги накара да повярват във факта, че компанията е техен партньор, който се интересува от техния успех и винаги е насреща за съвет или насока.

Всички тези елементи на контент маркетинг, който установява един вид приятелска връзка между клиент и бранд водят до повишаване на вероятността клиента да избере бранда, когато настъпи време за покупка.

Ползите от добра маркетингова стратегия с качествено съдържание са:

Повишена разпознаваемост на бранда

Ангажиращото съдържание помага да се изгради видимост за марката и да се повиши осведомеността за нейните продукти или услуги. Това я прави по-лесно разпознаваема за потенциални клиенти.

Подобряване на класиране в търсачките

Създаването на съдържание е ключов компонент от оптимизацията на един сайт. Когато то е с много високо качество и с добре подбрани релевантни за темата ключови думи, може да подобри класирането на вашия фирмен уебсайт в търсещите машини. Това ще доведе по естествен начин повече органичен трафик към вашия сайт.

По-голяма ангажираност на клиентите

Една от най-големите ползи на контент маркетинга, следващ добра контент стратегия, е, че насърчава взаимодействието между вашата марка и аудитория. А това води до повишена лоялност към бранда.

По-висок брой конверсии

Релевантното и информативно съдържание може да помогне да насочите аудиторията си в началото на процеса, водещ към продажба. Когато аудиторията извърви всички стъпки от този процес (или тази продажбена фуния, в която сте го насочили с контент маркетинговата си стратегия) ще имате увеличени конверсии и продажби.

Ефективен от гледна точка разходи маркетинг

Контент маркетингът, включващ качествено съдържание, е изключително рентабилен от гледна точка разходи. Това се дължи на факта, че той е по-достъпен ценово от традиционни рекламни методи, но същевременно с това води до по-висока дългосрочна възвръщаемост на инвестицията. Добре планираното и разписано от копирайтър качествено съдържание може да носи ползи на един бизнес за години напред. Как се случва това с помощта на опитен екип може да научите тук.

По-добро задържане на клиенти

Редовното предоставяне на качествено съдържание може да задържи вашите съществуващи клиенти ангажирани, да ги накара да следят вашия бранд и да насърчи повторно решение за покупка от вас.

В статията ви разказахме защо контент маркетингът е важен и какви са стъпките за правилно инкорпориране на контент стратегия за вашия бизнес, която да ви донесе дългосрочни ползи и печалби.

Ако искате да се възползвате от силата на контент маркетинг, но нямате представа от къде да започнете и какво трябва да включва вашата контент стратегия, екипът на CreateX е насреща, за да ви помогне.

Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us