Какво е Local SEO и защо е важно за присъствието на бизнеса в регионалните резултати от търсене

Какво е Local SEO и защо е важно за присъствието на бизнеса в регионалните резултати от търсене - CreateX Blog

Вече сме говорили за SEO оптимизацията и защо тя е толкова важна за вашия бизнес. Появата на сайта ви в SERP (резултатите от търсене) буквално означава, че вашият бизнес става видим за потребители по целия свят. Това е чудесна възможност, ако продавате продуктите или услугите си единствено онлайн и местоположението на клиентите ви е без значение за вас. 

Какво обаче се случва с бизнесите, които разчитат основно на физическите си обекти или пък не могат (поради естеството на работата си) да продават своите продукти и услуги онлайн? Представете си, че бизнесът ви е автосервиз, или фризьорски салон, или зъболекарски кабинет… можем да изброяваме още доста, но сме сигурни, че разбрахте какво имаме предвид.

За бизнеси с продукти или услуги, които зависят пряко от посещението на клиента на физически обект, вариантите най-общо казано са два:

  1. Ориентират се към маркетинг извън дигиталния свят – лепене на плакати, раздаване на листовки, привличане на клиенти с реклама “от уста на уста” и препоръки от доволни клиенти.

  2. Фокусират се върху Local SEO и се връщат в онлайн пространството, привличайки клиенти близо до своята локация. 

Local SEO, или Search Engine Optimization с фокус върху местните резултати, представлява стратегия за оптимизация на уебсайт и онлайн присъствие с цел подобряване на видимостта на бизнеса в регионалните резултати от търсене. Това включва редица действия, насочени към по-точно индексиране и ранкиране на бизнес информацията в търсачките, осигурявайки на потребителите релевантни резултати за тяхната локация. 

Или казано с по-прости думи – оптимизиране на вашия бизнес сайт така, че да се вижда в резултатите на търсачките, когато някой има нужда от услуги (като вашите) близо до местоположението ви.

Защо това е важно? За много потребители, изборът на продукт или услуга започва с търсене в Google или Bing. Ако бизнесът ви не се появи в резултатите за тяхната локация, те няма да се обърнат към вас. В бизнес средите това може да се разглежда и като “загуба на клиенти в полза на конкуренцията”. В следващите редове ще разгледаме по-подробно как работи Local SEO, как да го подобрите и защо е важно сайтът ви да бъде оптимизиран за локално позициониране.

Как работи Local SEO 

Как работи Local SEO - CreateX Blog

Локалното SEO работи като виртуална визитка за вашия бизнес в интернет. Когато потребителите търсят нещо в Google, могат да се появят два вида резултати. 

Първият тип са резултатите с карти и обикновено са горе в страницата. Те показват най-добрите местни бизнеси за конкретно търсене във вашия район, заедно с карта за лесно намиране. При избиране на някой от тези бизнеси, потребителят ще открие отзиви за тях, работно време, снимки, меню и друга полезна за него информация. За да бъдете там, трябва да имате актуален профил в Google Business Profile с попълнени данни и добри отзиви.

Вторият тип са първите десет резултата в търсачките, които се показват под картите. Тук влиза в сила общата оптимизация на вашия уебсайт. Това включва използване на правилни ключови думи, създаване на интересно съдържание за местния пазар и наличие на локални беклинкове.

С други думи, когато някой въведе търсене за нещо във вашия регион, локалното SEO прави вашия бизнес по-лесно намиращ се и привлекателен за този потребител. Така вие не само се появявате в търсачките, но и ви отличава от другите бизнеси и съответно сте по-достъпни и привлекателни за хората във вашия регион.

Фактори, влияещи на Local SEO

Според Google, има три основни фактора, които влияят на локалния ранкинг: релевантност, разстояние и известност. Релевантността означава колко добре съответства уебсайтът на бизнеса на заявката на потребителя. Разстоянието означава колко близо е бизнесът до местоположението на потребителя или до областта, която той е задал. Известността означава колко популярен е бизнесът в очите на Google и потребителите.

Local SEO обаче се базира и на други фактори, които оказват влияние върху ранкинга (класиране подред) на бизнеса. Нека разгледаме тези фактори по-подробно:

  • Географска свързаност на ключовите думи: Използването на ключови думи, свързани с конкретни географски области, е от съществено значение. Например, ако сте ресторант в София, оптимизацията с ключови думи като „ресторант София“ е важна за привличането на местни клиенти. Ако пък сте собственик на магазин за спортни стоки в Стара Загора, оптимизацията може да включва ключови думи като „спортен магазин Стара Загора“, „спортни стоки в Стара Загора“ и „обувки за спорт в Стара Загора“.

  • Локална свързаност на съдържанието: Търсачките анализират какво съдържание предлага уебсайтът за местната аудитория. Включването на информация за локални събития, новини и теми от значение за региона може да подобри реакцията от страна на търсачките.

  • Точно местоположение: Вграждането на точното местоположение на бизнеса в уебсайта, както и използването на Schema markup за данни за местоположение, помага на търсачките да разпознаят и индексират точната локация на бизнеса.

  • Подходящи ключови думи: За да подобрите релевантността на вашия уебсайт за локалните заявки, трябва да използвате ключови думи, които описват вашия бизнес, продукти или услуги, както и вашето местоположение. Например, ако имате ресторант в София, може да използвате ключови думи като „ресторант в София“, „софийски ресторант“ или „хубав ресторант в София“. Тези ключови думи трябва да се появяват в заглавията, текста и мета описанията на вашите уеб страници.

  • Google Business Profile (GBP): GBP профилът играе решаваща роля в Local SEO. Той не само предоставя важна информация за бизнеса, като адрес, работно време и телефонен номер, но и дава възможност на потребителите да оставят рецензии. Актуализацията и оптимизацията на GBP профила са ключови за добър локален ранкинг.

  • Локални беклинкове: Локалните беклинкове, т.е. връзките от други местни уебсайтове и директории, предоставят допълнителна валидация на локалната релевантност на бизнеса. Те увеличават авторитета на уебсайта в местните търсения и подпомагат по-високия ранг в резултатите.

Пример: Ако местен блог за бизнес във Варна включи линк към вашия уебсайт, това ще бъде силна локална връзка, която може да повиши авторитета на вашия уебсайт във варненската бизнес общност. Аналогично, връзки от местни уеб директории също са важни.

Local SEO може да включва и други важни фактори. Поради това, че Google не разкрива своите алгоритми, има множество елементи, оказващи влияние, изведени от опита на специалисти в областта. Полезен материал по темата е ръководството на MOZ за класиране за локално SEO, което обхваща осем типа фактори, които впоследствие разделя на още подтипове. При извършване на SEO на местно ниво са много важни контекстът и доброто разбиране на бизнеса, който се оптимизира. Това ще помогне да се извърши правилно персонализиране на услугата Local SEO към цялостната картина на индустрии и пазари, и използваните платформи и устройства.

Предимства от Local SEO за бизнеса

Предимства от Local SEO за бизнеса - CreateX Blog

Предимствата от Local SEO за бизнеса са многобройни. Този вид оптимизация за търсачките играе ключова роля в подобряването на видимостта в местните търсения, като насочва потенциални клиенти към вашия магазин с продукт или услуга в конкретен регион. 

Local SEO позволява на бизнесите да се появяват в резултатите на търсене, когато потребителите използват ключови думи, свързани с техния географски регион. Това подобрява шансовете за привличане на внимание от местни потребители, които активно търсят продукти или услуги в близост. Освен това, Local SEO ви помага да се свържете с целевата си аудитория в конкретен регион. Това означава, че можете да привлечете потребители, които са физически близо до вас и вероятно са заинтересовани от продуктите или услугите, които предлагате.

Първата страница на търсачката често определя успеха на бизнеса в днешния дигитален пейзаж, и Local SEO е ключов инструмент за постигането му. То предоставя достъп до локалния пазар и помага на бизнесите да създадат силно местно присъствие, което е от решаващо значение за тяхната конкурентоспособност и растеж.

Търсачките предоставят подходящи резултати, които са специфични за локацията на потребителя. Така, ако търсите “маратонки” в Бургас и “маратонки” във Варна без да въвеждате имената на градовете в търсенията си, ще получите коренно различни резултати.

Предоставяйки информация от Google Maps, търсачката ще ви предложи най-близките варианти, отговарящи на вашето местоположение. Local SEO ви позволява да доминирате в тези резултати, което значително повишава вероятността потребителите да изберат вашия бизнес. Никой не иска да пропътува половината град, ако има магазин, разполагащ с това, което търси, по-близо до него. 

Иновации и тенденции в областта на Local SEO

Иновации и тенденции в областта на Local SEO - CreateX Blog

Локалното търсене е от жизненоважно значение за малките и средните бизнеси, тъй като повечето от тях разчитат на местни клиенти за приходите си. Според едно проучване на Google, 46% от всички търсения в търсачката имат локално намерение, а 76% от хората, които търсят нещо на мобилното си устройство, посещават свързан бизнес наблизо в рамките на един ден. Затова е важно да се уверите, че уебсайтът ви е видим и привлекателен за потребителите близо до вас.

Локалната оптимизация за търсачки (Local SEO) е в постоянна еволюция, като технологичните иновации и промени в потребителското поведение оказват съществено влияние върху начина, по който бизнесите се представят и показват в резултатите от търсене. 

С все по-усъвършенстваното развитие на алгоритъма на търсачките, днес те все по-успешно предоставят конкретни, подходящи и оптимизирани персонализирани резултати, свързани с местоположението и предпочитанията на потребителите. Ако до преди известно време е било достатъчно резултатите да включват бизнеси, отговарящи на търсенето като цяло, то днес алгоритмите се стремят да ви предложат такива, които са подходящи конкретно за вас, вземайки предвид вашето поведение в интернет. 

Така например, ако потребител търси „ресторант“ чрез мобилното си устройство, търсачката може автоматично да покаже резултати в близката локация, с акцент върху кухнята, която предпочита потребителят според предишните му търсения. 

Ролята на мобилните устройства в локалните търсения е друга важна тенденция, която има все по-голямо значение за Local SEO оптимизацията (и не само). Повече от половината от потребителите на интернет използват смартфони или таблети, за да търсят информация за продукти, услуги или места в близост до тях. Това означава, че бизнесите трябва да адаптират своите уебсайтове и маркетингови стратегии към нуждите и предпочитанията на мобилните потребители, ако искат да бъдат конкурентоспособни и да привличат повече клиенти.

Една от основните разлики между мобилните и десктоп търсения е, че мобилните са по-специфични и по-локализирани. Мобилните потребители обикновено търсят нещо конкретно в определен район или град, като например ресторант, хотел, магазин или забележителност. Те също така използват различни функции на своите устройства, като GPS или гласово търсене, за да получат по-точни и актуални резултати. 

Затова е важно за бизнесите да оптимизират своите уебсайтове за мобилни устройства, като използват подходящ дизайн, бързо зареждане, ясна навигация и контактна информация. Също така е необходимо да се включат в Google Business Profile, Bing Places или Yelp, където могат да представят своя профил, адрес, работно време, оценки и отзиви от клиенти.

Мобилните устройства не само променят начина, по който потребителите търсят информация, но и начина, по който взаимодействат с бизнесите. Мобилните потребители са по-склонни да действат бързо и импулсивно след като намерят нещо, което ги интересува, което увеличава вероятността за покупка от вас, ако вие сте най-близо.

Друга много интересна тенденция е визуалното търсене. Търсачките разпознават съдържанието на снимките, което отваря нови възможности за локалните търсения. Един базов пример е потребител да направи снимка на продукт или обект и да получи локални резултати, свързани с това изображение.

Заключение

Вашата SEO стратегия, в това число и Local SEO, трябва постоянно да се адаптира към новите технологии и променящите се поведениe на хората, ако искате тя да бъде ефективна. Бизнесите, които са в крак с последните тенденции, имат по-голям шанс да се появяват в локалните търсения и да привличат клиенти в близост до тях.

Не забравяйте, че SEO оптимизацията не е нещо, което правите еднократно. Това е процес, който изисква постоянно внимание и актуализация. Като се грижите за този аспект от дигиталния си маркетинг, не само че ще останете конкурентоспособни в резултатите от местните търсения, но и ще привличате и задържате местни клиенти. Те са ключът към успеха на вашия бизнес и неговото развитие.

Ако се нуждаете от професионална помощ и екип с опит в SEO оптимизацията, от CreateX сме насреща, за да ви помогнем.

 

 

Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us