Графичен елемент - Shape in space

E-comm Pack

Период: 6 месец

За всеки действащ бизнес, който е ориентиран главно към повишаване на продажбите на своите продукти или услуги онлайн. Работи се с ясно измерими цели (KPIs), които дават отправна точка за изработване на стратегия за платена реклама, която да обслужва целите на бранда.

Графичен елемент - Ball Shape in Space
down arrow cropped

Какво включва?

Графичен елемент - Ball Shape in Space
  • Изготвяне на стратегия за електронна търговия с цялостен CRO анализ и анализ на досегашни кампании, както и избор на целева аудитория и рекламни канали като Google, Meta, Influencer Marketing, SEO и други
  • Създаване или подобряване на наличната инфраструктура от проследяващи резултатите инструменти за избраните по стратегия канали
  • Изработка на индивидуални месечни стратегии за платена реклама, които включват необходимата стратегическа обосновка - типове реклами, аудитории и разпределение на бюджет за месеца, както и креативната част като създаване на рекламни визии и копирайтинг - за банери, имейл маркетинг кампании и други
  • Зареждане на рекламите и имейлите, ако са част от стратегията.
  • Ежедневен мониторинг и оптимизация с цел скалиране на резултатите

ВАЖНО

След изтичането периода от 5 месеца обслужването на бизнеса предоговаря според ценоразписа на агенцията.

Свържете се с нас

Графичен елемент - Ball Shape in Space
Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us