Създаване на
съдържание

Ball Shape in Space

Follow us

Какво е копирайтинг

Копирайтингът е процес по създаване на качествено и стойностно съдържание. Нашите експерти имат богат опит с различни бизнес проекти и знаят как най-точно и въздействащо да предадат Вашето послание до аудиторията, която таргетирате.

Защо копирайтинг услуги?

Днес информационната наситеност е изключително висока, което оказва влияние на начина ни на четене и запомняне. Това поставя редица предизвикателства към бизнесите, които искат да се отличат сред конкурентите си.

Добрите копирайтинг експерти създават запомнящи се послания и ги отправят към точните хора в правилния канал. Те откриват ритъма на бранда и установяват открояващ се стил на комуникация. Затова бизнесите предпочитат да делегират работата по създаване на съдържание на висококвалифицирани копирайтинг екипи.

Видове копирайтинг услуги

Копирайтинг на месец

Определяме цените за дейностите по предварително проучване, запознаване с темата, изследване на аудитории, създаване на Buyer персони и самия копирайтинг на месечна база.

Копирайтинг на час

Гъвкав начин за плащане, подходящ за големи проекти и за аутсорсване. Заплаща се само за отделеното от копирайтърите време по проекта, като всичко се представя на клиента за пълна прозрачност.
Услугата копирайт винаги присъства в цялостния SEO и рекламен план, който CreateX изготвя за своите клиенти. Комбинирана със стратегия за оптимизация и промотиране, тя носи високи Content Marketing резултати.

Процес на работа

по създаване на съдържание

Разработка на стратегия
за Вашия проект

 • Проучване на конкуренти
 • Проучване на аудитории
 • Профилиране на Buyer Personas
 • Стратегия за таргетиране
 • Определяне на стил на комуникация

Проучване и планиране

 • Проучване на релевантни ключови думи
 • Структуриране на текстовете
 • Следване на SEO логика на копирайт

Създаване на съдържание

 • Копирайтинг
 • Редакция
 • Тестване, валидиране и обратна връзка
 • Нанасяне на обратната връзка

Свържете се с нас

Изстреляйте се в нови хоризонти с поддръжката на социални мрежи от CreateX

Scroll to Top