Графичен елемент - Shape in space

Components

Създаване с AI на цялостна бранд идентичност на български бранд за CBD козметика

Графичен елемент - Ball Shape in Space

Брандът и задачата

Създаване на цялостна бранд идентичност, опаковки, уебсайт и присъствие в социалните мрежи на козметичен бранд, който произвежда органични продукти с чист състав, с изкуствен интелект.

Layer 1

Генериране на идентичност, уеб дизайн и комуникация

Вместо да започнем със стандартно проучване, избрахме да творим с помощта на eilla.ai.

Изградихме логото, като се уповавахме на изображения, генерирани от изкуствения интелект.

Приложихме подхода за всяка част от бранд идентичността, включително и за опаковките на продуктите.

Уеб дизайнът

В основата на дизайна на уеб сайта, както и на социалните мрежи, стоят органични форми и нежни цветове, които директно комуникират целта на бранда - нежна грижа с мисъл за природата.

Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us

Contact us

Follow us