Графичен елемент - Shape in space

Campaign Pack

Период: 1 месец

За всеки бранд, който има нужда от кампания за постигане на една определена цел - лансиране на нов продукт или услуга, повишаване на продажбите, постигане на повече разпознаваемост, лансиране на социални мрежи.

Графичен елемент - Ball Shape in Space
down arrow cropped

Какво включва?

Графичен елемент - Ball Shape in Space
  • Изготвяне на комуникационна стратегия и предложение за 2 креативни платформи, които да са насочени към целта
  • Създаване на стратегии за каналите - платена реклама, социални мрежи, имейл маркетинг, OOH или друг канал, който е необходим за постигане на целите
  • Създаване на цялостен план за протичане на кампанията

ВАЖНО

Организирането и провеждането на кампанията след първоначалната стратегия и план за действие се заплаща отделно и зависи от избрания подход.

Свържете се с нас

Графичен елемент - Ball Shape in Space
Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us