Графичен елемент - Shape in space

Blackout Optix

Създаване на Instagram филтър като част от лансираща кампания

Графичен елемент - Ball Shape in Space

Нашата цел

Да създадем стартираща кампания, както и елемент, който силно да разграничи по иновативност бранда от конвенционалните оптики.

Как подходихме
Scroll to Top

Свържете се с нас

Последвайте ни

Contact us

Follow us

Contact us

Follow us